Nyheder

 Her finder du nyhedsbreve fra 2004 og frem til dato.  Hvis du ønsker at se hele brevet, så klik på nummeret.

Pressemeddelelse:

Nyhedsbreve fra 2017
Sommertid, forandringstid og nye tiltag.
Generalforsamling 2018
Lovområdet.
Det daglige arbejde i foreningen.
Til opslagstavlen:
bestyrelsen i SamMark
 
 
Nyhedsbreve fra 2016
SamMark promover kreaturformidlerne ved SDMs årsmøde.
Gebyr til Fødevarestyrelsen.
Eksportportalen.
Markedsnyt for svinekød
 
 
Dokumentation for salmonellaniveau og prævalentesniveau under transport af kreatur.
Tilbud om hjælp til sanering for salmonella Dublin.
Eftersyn af etagedæk i lastbiler.
 
 
SamMarks generalforsamling d. 27. feb.
Praktiske sekretariats-informationer.
 
Nyt om generalforsamlingen d. 27. februar.
Grænserne mellem Rød og Grøn zone.
 
 
Kvægmødet tirsdag d. 12. jan..
status II-Kalve noteres ikke mere.
Organisationshåndbog.
 
 
Nyhedsbreve fra 2015
Nye dyrlægetakster fra nytår.
Svineafgiftsfonden nedsætter produktionsafgifterne pr. 1. jan. 2016
 
Kreatur-slagtninger i juleperioden.
Handel med kreatur - tvistigheder og erstatninger.
Lørdag d. 28. febr.2016 - Generalforsamling.
Husk Kvægmødet tirsdag d. 12. januar 2016.
 
Aktuelt kvægmøde må desværre udskydes, men vil også være aktuelt lidt senere.
Hvordan skal bestemmelserne om høj- og lavprævalente områder tolkes?
Sidste chance for dine data.
 
Den lavprævalente salmonella-zone udvides med det halve af Jylland.
 
Medlemsmødet på Pejsegården tirsdag d. 15. sept. 2015
Kend sygdomsstatus for indkøbte dyr.
Nyt tlf.nummer/mail e.lign
 
Medlemsmøde d. 15.sept. 2015
90 % af malkekøerne står i besætninger med over 100 malkekøer.
 
Medlemsmøde efter sommerferien.
Ferielukning.
Din hjælp søges!
 
Dyrlægetaksterne balancerer.
Kontrolkampagne for halthed og klovsundhed.
Kalveeksporten stabiliseret på et lavere niveau.
Kontrolkampagne i Salmonellabesætninger.
 
 
Salmonella, generelt og specielt for kalveproducenter.
Tilskud til staldbyggeri i kvægsektoren.
Ingen nyheder om svinesektoren.
Kalveeksporten markant lavere end sidste år.
 
SamMarks generalforsamling.
Landbrug og politik i Østeuropa.
 
Dyrlægetakster justeret ved "direkte eksport"
SamMarks generalforsamling d. 28. feb.
Griseeksportørerne har vundet det halve.
 
 

Nyhedsbreve fra 2014

Nr. 8 - 20. okt. 2014

Handyrpræmie afløses af slagtepræmie i 2015

Danmarks eksport af levende svin.

Jule- og nytårshilsen.

Her ligger handelsmulighederne - eller er det handlingsmulighederne.

 

 

Nr. 7 - 25. aug. 2014

"SamMarks netmarked" går i gang!

Handyrpræmie afløses af Slagtepræmie i 2015

 

Nr. 6 - 18.aug. 2014

Fagligt besøgsprogram i grænselandet.

Dyrlægetakster på samlesteder.

 

Nr. 5 - 16. juli 2014

Dyrlægetaksterne nedsættes på samlestederne.

Års statistik for oksekød 2013 er udkommet.

Bekendtgørelse om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

 

Nr. 4 - 21. maj 2014

Salmonella bekæmpelsen viser gode resultater.

Smittebeskyttelse ved udlevering.

3 års stigende kalveeksport er gået i stå!

Dyrlægekontrollen bliver billigere på samlestederne.

 

Nr. 3 - 4.april 2014


Fødevarestyrelsens  lukkedage.

Kontrolkampagne for salmonella-sanering.

Positive salmonellaprøver stoppede for dyrskuedeltagelse.

Landmanden skal selv betale BSE-test i 2014.


Nr. 2 - 5.marts 2014


SamMarks generalforsamling.

Udsigt til lavere dyrlægetakster på samlestederne.


Nr. 1 - 10.jan. 2014


SamMarks generalforsamling 2014.

Mail-adresser efterlyses.

Dokumentation for transportegnethed.

Handel med kreaturer - tvistigheder og erstatning - revideret vejlledning nu tilgængelig.

BSE-prøver og nødslagtning.

Nyhedsbreve fra 2013

Nr.9 - 13. dec. 2013

Kvægsektoren skal  tilsluttes Danish Transportstandard.
Produktionsafgiften for kvæg ændres t.o.m. uge 1/2014


Hvor når slagtes der kreaturer i jul/nytår?
Tanker om "SamMark Nethandel"
Handel med kreaturer - tvistigheder og erstatning.


Møde med veterinærdirektør Per Henriksen.
Mindst en af de 700 SDM-folk har reageret.
Håndtering af syge grise i besætningerne.
Smittebekæmpelse i kvægbesætninger.

Nr.6 - 2. okt.2013

700 SDM-folk oplevede den private kreaturhandel på en ny måde!
 

Møde m. veterinærdirektør Per Henriksen d. 3. juli 2013
 

Ferielukninger på kreaturslagterier og slagtekvægsmarkeder.
Forskningsprojekt om vurdering af transportegnethed af dyr.
 

SamMark promoter de private kreaturhandlere på SDMs årsmøde.
Kvægeksport kræver fokus på smittefare.
Navler er afgørende ved transport af kalve.
Dyrskuer.
 

Dyrlægetaksterne for "direkte læsning" stiger igen.
Handelsrestriktioner - Jylland/Øerne.
Møde med veterinærdirektøren.
Husk fødevarekædeoplysninger - gælder f.o.m. 1.april.
 

Fødevarekædeoplysninger skal fra 1.april 2013 opdateres før hver slagtning.
SamMarks generalforsamling 2013.  

Nyhedsbreve fra 2012Kreaturer kan ikke slagtes, hvis ----- !
Nye produktionsafgifter fra 1. jan. 2013 på svin og kvæg.
Nye regler for BSE-test.
 

Juleferie.
SamMarks generalforsamling.
Handyrpræmie og holdeperiode.
Jul igen!
 

Handelsrestriktioner bliver en del af salmonellakampagnen.
 
 

Fare for fradraget, når større regninger betales med check eller kontant. 
L & F's nye prisskøn til og med 2013
 

Langtidsudsigterne for verdens kødforsyning.
Kvægpest.
Eksportforhold.
 

Brugerbetaling for Fødevarestyrelsens eksportbistand.
Fortsat stor eksportvækst i kvægsektoren.
Slagtekvægmarkederne har i 2012 haft relativ fremgang.
 

Kontrolgebyrer foreslås ændrede.
Positive "toner" for svinesektoren.
 

Sommerferielukning.
Fokus på smittebeskyttelse.
Eksporten af spædekalve stiger.
Deltagelse på dyrskuet i Horsens.


Organisationshåndbog.
Omsætning med ejendomsforbehold.
Seneste eksporttal for levende dyr.


Højere produktionsafgifter på kvæg fra 2. april.
Veterinærtakster ændres pr. 1. april 2012.
Handyrpræmie for 2012.


31. marts er sidste frist for fødevarekædeoplysninger.
Rusland står fast på importforbud.
Fejl i nyt digitalt indberetningessystem til produktionsafgiftfonden.
Rettelse til Nyhedsbrev nr. 2 - 15. marts 2012


SamMarks generalforsamling.
Adgangen til det russiske marked vanskeliggjort.
Året begyndte med store ændringer i kvægsektoren. 
 

SamMark flytter på medlemsskaber.
Ændring af bekendtgørelsen.
SamMarks generalforsamling 25.feb.2012. 
Til forside

Sammark     //    Vilstrup Præstevænge 21, 6100 Haderslev //  25 61 61 14  //  lh@sammark.dk