Gamle Nyheder

Her finder du  nyhedsbreve fra 2004 - 2011.  Hvis du ønsker at se hele brevet, så klik på nummeret.
 

Nyhedsbreve fra 2011 

 
 
 
Nyhedsbreve fra 2017
Sommertid, forandringstid og nye tiltag.
Generalforsamling 2018
Lovområdet.
Det daglige arbejde i foreningen.
Til opslagstavlen:
bestyrelsen i SamMark
 
 
Nyhedsbreve fra 2016
SamMark promover kreaturformidlerne ved SDMs årsmøde.
Gebyr til Fødevarestyrelsen.
Eksportportalen.
Markedsnyt for svinekød
 
 
Dokumentation for salmonellaniveau og prævalentesniveau under transport af kreatur.
Tilbud om hjælp til sanering for salmonella Dublin.
Eftersyn af etagedæk i lastbiler.
 
 
SamMarks generalforsamling d. 27. feb.
Praktiske sekretariats-informationer.
 
Nyt om generalforsamlingen d. 27. februar.
Grænserne mellem Rød og Grøn zone.
 
 
Kvægmødet tirsdag d. 12. jan..
status II-Kalve noteres ikke mere.
Organisationshåndbog.
 
 
Nyhedsbreve fra 2015
Nye dyrlægetakster fra nytår.
Svineafgiftsfonden nedsætter produktionsafgifterne pr. 1. jan. 2016
 
Kreatur-slagtninger i juleperioden.
Handel med kreatur - tvistigheder og erstatninger.
Lørdag d. 28. febr.2016 - Generalforsamling.
Husk Kvægmødet tirsdag d. 12. januar 2016.
 
Aktuelt kvægmøde må desværre udskydes, men vil også være aktuelt lidt senere.
Hvordan skal bestemmelserne om høj- og lavprævalente områder tolkes?
Sidste chance for dine data.
 
Den lavprævalente salmonella-zone udvides med det halve af Jylland.
 
Medlemsmødet på Pejsegården tirsdag d. 15. sept. 2015
Kend sygdomsstatus for indkøbte dyr.
Nyt tlf.nummer/mail e.lign
 
Medlemsmøde d. 15.sept. 2015
90 % af malkekøerne står i besætninger med over 100 malkekøer.
 
Medlemsmøde efter sommerferien.
Ferielukning.
Din hjælp søges!
 
Dyrlægetaksterne balancerer.
Kontrolkampagne for halthed og klovsundhed.
Kalveeksporten stabiliseret på et lavere niveau.
Kontrolkampagne i Salmonellabesætninger.
 
 
Salmonella, generelt og specielt for kalveproducenter.
Tilskud til staldbyggeri i kvægsektoren.
Ingen nyheder om svinesektoren.
Kalveeksporten markant lavere end sidste år.
 
SamMarks generalforsamling.
Landbrug og politik i Østeuropa.
 
Dyrlægetakster justeret ved "direkte eksport"
SamMarks generalforsamling d. 28. feb.
Griseeksportørerne har vundet det halve.
 
 

Nyhedsbreve fra 2014

Nr. 8 - 20. okt. 2014

Handyrpræmie afløses af slagtepræmie i 2015

Danmarks eksport af levende svin.

Jule- og nytårshilsen.

Her ligger handelsmulighederne - eller er det handlingsmulighederne.

 

 

Nr. 7 - 25. aug. 2014

"SamMarks netmarked" går i gang!

Handyrpræmie afløses af Slagtepræmie i 2015

 

Nr. 6 - 18.aug. 2014

Fagligt besøgsprogram i grænselandet.

Dyrlægetakster på samlesteder.

 

Nr. 5 - 16. juli 2014

Dyrlægetaksterne nedsættes på samlestederne.

Års statistik for oksekød 2013 er udkommet.

Bekendtgørelse om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

 

Nr. 4 - 21. maj 2014

Salmonella bekæmpelsen viser gode resultater.

Smittebeskyttelse ved udlevering.

3 års stigende kalveeksport er gået i stå!

Dyrlægekontrollen bliver billigere på samlestederne.

 

Nr. 3 - 4.april 2014

Fødevarestyrelsens  lukkedage.

Kontrolkampagne for salmonella-sanering.

Positive salmonellaprøver stoppede for dyrskuedeltagelse.

Landmanden skal selv betale BSE-test i 2014.


Nr. 2 - 5.marts 2014


SamMarks generalforsamling.

Udsigt til lavere dyrlægetakster på samlestederne.


Nr. 1 - 10.jan. 2014


SamMarks generalforsamling 2014.

Mail-adresser efterlyses.

Dokumentation for transportegnethed.

Handel med kreaturer - tvistigheder og erstatning - revideret vejlledning nu tilgængelig.

BSE-prøver og nødslagtning.

Nyhedsbreve fra 2013

Nr.9 - 13. dec. 2013

Kvægsektoren skal  tilsluttes Danish Transportstandard.
Produktionsafgiften for kvæg ændres t.o.m. uge 1/2014


Hvor når slagtes der kreaturer i jul/nytår?
Tanker om "SamMark Nethandel"
Handel med kreaturer - tvistigheder og erstatning.


Møde med veterinærdirektør Per Henriksen.
Mindst en af de 700 SDM-folk har reageret.
Håndtering af syge grise i besætningerne.
Smittebekæmpelse i kvægbesætninger.

Nr.6 - 2. okt.2013

700 SDM-folk oplevede den private kreaturhandel på en ny måde!
 

Møde m. veterinærdirektør Per Henriksen d. 3. juli 2013
 

Ferielukninger på kreaturslagterier og slagtekvægsmarkeder.
Forskningsprojekt om vurdering af transportegnethed af dyr.
 

SamMark promoter de private kreaturhandlere på SDMs årsmøde.
Kvægeksport kræver fokus på smittefare.
Navler er afgørende ved transport af kalve.
Dyrskuer.
 

Dyrlægetaksterne for "direkte læsning" stiger igen.
Handelsrestriktioner - Jylland/Øerne.
Møde med veterinærdirektøren.
Husk fødevarekædeoplysninger - gælder f.o.m. 1.april.
 

Fødevarekædeoplysninger skal fra 1.april 2013 opdateres før hver slagtning.
SamMarks generalforsamling 2013.  

Nyhedsbreve fra 2012Kreaturer kan ikke slagtes, hvis ----- !
Nye produktionsafgifter fra 1. jan. 2013 på svin og kvæg.
Nye regler for BSE-test.
 

Juleferie.
SamMarks generalforsamling.
Handyrpræmie og holdeperiode.
Jul igen!
 

Handelsrestriktioner bliver en del af salmonellakampagnen.
 
 

Fare for fradraget, når større regninger betales med check eller kontant. 
L & F's nye prisskøn til og med 2013
 

Langtidsudsigterne for verdens kødforsyning.
Kvægpest.
Eksportforhold.
 

Brugerbetaling for Fødevarestyrelsens eksportbistand.
Fortsat stor eksportvækst i kvægsektoren.
Slagtekvægmarkederne har i 2012 haft relativ fremgang.
 

Kontrolgebyrer foreslås ændrede.
Positive "toner" for svinesektoren.
 

Sommerferielukning.
Fokus på smittebeskyttelse.
Eksporten af spædekalve stiger.
Deltagelse på dyrskuet i Horsens.


Organisationshåndbog.
Omsætning med ejendomsforbehold.
Seneste eksporttal for levende dyr.


Højere produktionsafgifter på kvæg fra 2. april.
Veterinærtakster ændres pr. 1. april 2012.
Handyrpræmie for 2012.


31. marts er sidste frist for fødevarekædeoplysninger.
Rusland står fast på importforbud.
Fejl i nyt digitalt indberetningessystem til produktionsafgiftfonden.
Rettelse til Nyhedsbrev nr. 2 - 15. marts 2012


SamMarks generalforsamling.
Adgangen til det russiske marked vanskeliggjort.
Året begyndte med store ændringer i kvægsektoren. 
 

SamMark flytter på medlemsskaber.
Ændring af bekendtgørelsen.
SamMarks generalforsamling 25.feb.2012.

 

Samlestald politianmeldt.
SamMarks generalforsamling 2012
Kreaturslagteriernes lukning mellem jul/nytår 2011/12 
 

Afgørelse af tvister ved handel med kvæg.
Eksporten af levende dyr - problemer og muligheder fremover.
 
 

Ingen overgangsordning vedr. handyrpræmien i begyndelsen af 2012.
Mycoplasma - aktuel, men ikke ny.
Tak for info om adresser, tlf.nr. og E-mail. 
 

Eksporten af levende dyr udvikler sig meget forskelligt.
Kvægbesdtanden koncentreres fortsat i Syd og Nord.
Kødkvæg tæller fortsat 250.000 stk.
Info om adresser, tlf.nr. og E-mail. 


Bøder kan stadfæstes uden retsmøder.
Forskud for handyrpræmier op fra 60 til 80%. 


Afkobling af handdyrpræmier.
Er din kvalifikationsuddannelse som chauffør i orden.
Testalder for BSE hæves til 72 mdr. 
 

Møde om dyrevelfærd i Justitsministeriet.
Slagtekalveproducenter bliver større.
Kalveproduktion i EU.
 
Nr.4 - 16 maj 2011

Eksport af levende dyr i 1.kv. 2011.
Privatpraktiserende dyrlæger på samlesteder.
Sønderjylland og Nordjylland er vækstområder for kvæg.
For store kontrolgebyrer på ruteplaner er tilbagebetalt.
Sommerferie for markeder og kreaturslagterier.

Nr.3 - Eksistere ikke
 

Kraftig nedsættelse af veterinærtakster.
Gentagelseslogbøgerbør ikke koste kontroludgifter.
DANISH Transportstandard. 
 

Vask/desifektion ved grænsen - svinetransporter nu/kvægtransporter(kalve-) senere.
Nyhedsbreve fra 2010


Vask ved bliver gratis pr. 1. dec. 2010.
SamMarks generalforsamling
SamMark har - på Særimner-kontoen - meldt sig ind i Landbrug & Fødevarer.
Jule- og nytårs - lukninger.
Ministeren kræver administrativt enkle regler for handyrspræmier i 2012.
Forhandlinger om gebyrtakster for samlesteder.


SamMarks arrangement i Christiansfeld torsdag d. 21.okt. 2010
Ny handyrspræmieordning fra 2012.
Jule-/Nytårshilsner.
 

SamMark besøger Skare Food i Christiansfeldt torsdag d.21 okt. 2010.
Rettelse: Alder ved transport af kalve
Særlig smittefarlig salmonella-besætninger udpeget.
Eksport af levende dyr.
  

Skybrud ramte SamMarks sekretariat.
Aldersændring ved transport af kalve.
Ændrety handelsbetingelser efter ny bekendtgørelse vedr. salmonelle hos kvæg og søer mm.
 

Møde om gebyrer for veterinærkontrol af levende dyr.
Forslag om lempelse af BSE-bestemmelsen.
 

Veterinære gebyrer.
 

Kvægbruget Koncentreres.


Møde om forestående ændringer af dyrlægetakster(tilsynsgebyr)
Dansk kvæg skifter navn.
Elektronisk mærkning af kvæg.
Eksporten af avlskvæg og spædekalve.
 

SamMarks generalforsamling d. 27 feb. 2010.
Samdrifter for kvæg.
Nyhedsbreve sendes fremover som e-mail.
Markedstilførsler, kreaturslagtninger og eksport af levende svin.
  

Kvægmøde d. 15 febr.
Vaccination mod bluetongue frivillig i 2010.
Eksporten af levende svin nåede nye højder.
Sammarks generalforsamling d.27 febr.
 

SamMarks generalforsamling lørdag d.27 febr.2010
Produktions- og slagteafgifter pr. kvæg nedsat pr.1.jan.2010.
Undersøgelse af renlighed af transportbiler ved den tyske grænse.
Handyrpræmie.

Nyhedsbreve fra 2009SamMarks organisationshåndbog.
Nyt om veterinærforhold.


Jule-/nytårshilsener.
SamMarks generalforsamling 2010.
Store besætninger har begrænsede indkøbsmuligheder.
Samråd i udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri.


Højdrægtige dyr til slagtning koster dyrt.
Udbetaling af handyrpræmie for 2009.
Handyrpræmie fortsætter til og med 2011.
Hotline ved mistanke om vandrøgt-33 73 26 64
Fortsat stor eksport af grise


Dansk supermarkede indstiller egen slagterivirksomhed.
Salmonella-niveau i slagtesvinsbesætning.
Kalveeksporten forsat stigende.

Nr.9 - 16 aug. 2009

Kreaturslagtningerne blev lidt færre i 1.halvår end året før.
Svineeksporten har i 1. halvår 2009 passeret de 4 mill.stk.
Svinebestanden 1 juli 09 op med 0,7% i forhold til 08.
Problemer med mærkning og registrering af handyr.


SamMarks kalvenotering.
Eksport af levende svin.
Bluetongue overvågning.


SamMarks møder d.28 maj og 3.juni.
Ferielukninger på markeder og slagterier.
Bluetongue-vaccination- -så er det nu!
Kvægbestanden pr.31 marts 2009.
Eksport af levende dyr.
Økonomiske sanktioner mod salmonella-besætninger.
  
  
Mødeinvitationer:
28 maj Farsø.
Virksomhedsbesøg på Himmerlandskød A/S
Indlæg af Peder Philipp om kvægsektoren og landbrugets organisatoriske ændringer.
3. juni Grindsted.
Indlæg om svineproduktion v. Bernhard Mortensen og Torben Poulsen
Indlæg om EUs transportforordning og budgetspørgsmål v. Anne E. Jensen

Tilmelding nødvendig
  

Malke- og Ammeko-bestanden i EU.
Spændende tal - uden direkte økonomisk betydning.
God forretning eller dyr hobby.
Omsætning af slagtedyr.
 

Transport af dyr til og fra slagtekvægsmarkederne.
 

SamMarks generalforsamling 28.febr.2009.


SamMarks generalforsamling 28 febr. 2009.
Færre tyre - flere kvier og køer.
Eksport af avlskvæg og spædekalve.
Produktions- og slagteafgifter stiger.
Handyrpræmier måske 3 - 3,5% op i 2009.
 

Åbent samråd om EU-reglerne for transport af levende dyr (JVP/NJU).

Nyhedsbreve fra 2008

Nr.13 - 15dec. 2008.


SamMarks Organisationshåndbog.

Test-alder for BSE sættes op.

Bluetongue.

Dyrevelfærd og transport af svin.

 

Nr.12 - 27no.v.2008


"Sundhedstjek" af EU's landbrugspolitik.

Aktuelt om handyrpræmie.

Eksport af levende dyr.

Nr.11- 30 okt. 2008.

Veterinære kontrolomkostninger.

Bluetongue.

Transport af søer i mere end 8 timer.


Nr.10 11.sept. 2008.


Bluetongue- ændrede regler.


Nr.9 2008 (30 august):


Tilmelding til bluetongue-vaccination senest 5.sept.

Fagligt møde d.8. sept. 2008.

Kreaturslagtninger( med klassificering9 i 2.kv. 2008

Nr.8 2008 (4august).

Fagligt møde.

Kvægbruget i tal.

 

Nr.7 2008 (26 juni).


Flytning af dyr når der vaccineres for bluetongue.

 

Nr.6 2008 (23maj).


Landsskuet I Herning uden SamMark.

Tysk firma anklager justitsministeriet p.gr.a. de danske særregler.

Organisationshåndbog.

Faglige møder.

 

Ferielukninger på slagterierne og markederne.

 

Nr.5 2008 (13maj).


EF-dom vedr. de danske særregler.

 

Nr.4 2008 (19april)


Ingen opdeling af restriktionszonen for bluetongue endnu.

Stor opmærksomhed om DAKA

 

Nr. 3 2008 (2. april)


Ændring af bluetongue-regler

Sidste dag, der kan flyttes modtagelige dyr til

levebrug ud af restriktionszonen, er mandag d. 7. april

 

Nr. 2 2008 (22. marts)


Rettidig registrering, ellers ÷ præmie !?

EU-kravet om at reglerne for mærkning og registrering

skal være overholdt i hele dyrets levetid for at udløse

handyrpræmie, ser ud til at blive ændret

  

Nr. 1 2008 (9. januar)


SamMarks generalforsamling 23. febr. 2008

Bluetongue - levedyr kan nu udføres af restrikstionszonen

 

Nyhedsbreve fra 2007

  

Nr. 1 2007 (6. januar)


Godt nytår!

Uddannelse i transport af dyr

Beskyttelse af dyr under transport

Møde med rigspolitiet og rejseholdet

  

Nr. 2 2007 (25. januar)


Politirapport vedr. transport af lev. dyr.

Dyr, der skal være adskilte under transport.

SamMarks Generalforsamling


Nr. 3 2007 (30. januar)


Ny autorisation for transportvirksomheder

 

Nr. 4 2007 (9. februar)


Politikontrol må forventes når som helst

  

Nr. 5 2007 (19. marts)


Uddannelse i transport af og omgang med dyr.

 

Nr. 6 2007 (25. marts)


Checkliste til brug før læsning/afgang m. levende svin

Temperaturovervågning på transporter over 8 timer

Fejlinformation - usikkerhed

  

Nr. 7 2007 (20. april)


Kreaturslagtninger/Markedstilførsler, 1. kv. 2007

Uddannelsessituationen

Studietur til Rumænien

Kodex for transport af avlskvæg og svin

  

Nr. 8 2007 (4. maj)


Kodex for transport af svin og kvæg.

Egen kontrol med svineproduktionen

Studietur til Rumænien

  

Nr. 9 2007 (26. maj)


Rigspolitiets kontrol af dyretransport (16. maj).

Ferielukning på markeder og slagterier (bilag).

SamMarks dyrskuedeltagelse.

 

Nr. 10 2007 (11. juni)


Studietur til Rumænien - Ændret termin.

Rigspolitiets kontrolblanket (bilag).

Transportforordningen kræver kompetencebevis

 

Nr. 11 2007 (28. juni)


Sundhedsdokumentet bortfalder

Klippekortordning m. bilag 

Autorisation for transportvirksomheder

  

Nr. 12 2007 (12. septemper)


Uddannelse af transportører af levende dyr

  

Nr. 13 2007  (18. september)


Handelsrestriktioner i det sydlige Danmark

Uddannelse af transportører af levende dyr

  

Nr. 14 2007 (20. september)


Flytning af slagtedyr i Bluetongue-zonen

  

Nr. 15 2007 (3. Oktober)


Uddannelse af transportører i Tyskland

Nye restriktioner p. g. a. Bluetongue

  

Nr. 16 2007 (15. Oktober)


Første danske udbrud af Bluetongue. 

Slagtedyr fra zonen kan via samlesteder i zonen sendes til slagtning udenfor zonen. 

Transit og andre flytninger af dyr.

  

Nr. 17 2007 (28. Oktober)


Orienteringsmøde 8. nov. 07 på Pejsegården i Brædstrup.

Uddannelse af transportører af levende dyr.

Jule- eller Nytårshilsener.

  

Nr. 18 2007 (6. November)


Seneste nyt om Bluetongue

Uddannelse af transportører af levende dyr

Regler for udendørs hold af husdyr i vinterperioden m.m.

  

Nr. 19 2007 (20. December)


Dispensation vedr. transportuddannelse

Bluetongue

BSE-bestemmelser

Elektronisk aflæsning af øremærker

”Dårlige” dyr


Nyhedsbreve fra 2006

Nr. 1 2006 (4. januar)


Indretning af samlesteder

 

Nr. 2 2006 (23. januar)


Kreaturtransporter i fokus hos politiet

 

Nr. 3 2006 (28. april)


”Klippekortordning” i forb. m. transport af dyr.

Faldende kvægslagtninger i 1. kvartal.

 

Nr. 4 2006 (22. maj)


Kvægbestanden

Spædekalvepriser

  

Nr. 5 2006 (21. juni)


Dyrlægetakster på samlestederne forliver uændret

Brugerbetaling for vask og desinfektion – nedsættelse af produktionsafgifter

  

Nr. 6 2006 (2. september)


Markedsomkostninger

"Klippekort" ved transport af levende dyr

Kursus i transport af levende dyr

  

Nr. 7 2006 (21. september)


Antal malkekvægsbesætninger halveres de næste 8-9 år

Studieturen d. 29 september

EU's transportforordning 1/2005

Kvægbruget i tal

Definition af kalvekød

  

Nr. 8 2006 (3. oktober)


Produktionsafgifter på svin

Kontrolbesøg i besætningerne

Danske smågrise til Sverige?

Studieturen d. 29 september

  

Nr. 9 2006 (9. oktober)


Ro om slagteriets markedsafgifter

"Skjult kamera" i transportsektoren

Kalvenoteringen

  

Nr. 10 2006 (19. oktober)


Salgsfremme

Dyrevelfærd og h.a. støttet m.m.

Produktionsafgifter på svin

Kursus i transport af levende dyr

Bestillingskupon

Kursus for svinetransporter

  

Nr. 11 2006 (1. november)


Uddannelseskravet gælder fra 5. januar 2007

  

Nr. 12 2006 (2. december)


Høring om uddannelse i transport af dyr

Høring om bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport

  

Nr. 13 2006 (20. december)


Markedet for oksekød

Uddannelseskrav

Informationsmateriale fra KF/DMA

Hilsen fra SamMark

  

Nyhedsbreve fra 2005

 

Nr. 1 2005 (6. marts)


Transport af levende dyr

 

Nr. 2 2005 (16. april)


Græsningsbestemmelser pr. 1. maj 2005

Udbud af slægtekvæg i 1. kvartal

 

Nr. 3 2005 (28. april)


Studietur til Polen

 

Nr. 4 2005 (31. maj)


Skærpelse af transportegnethed af dyr på samlesteder og til eksport

Krav til ramper på samlesteder.

 

Nr. 5 2005 (20 juni)


Invitation til transportkurser for svin.

 

Nr. 6 2005 (8.august)


Transportreglerne strammes d. 15. aug.

 

Nr. 7 2005 (16. august)


Invitation til transportkurser for kvæg.

 

Nr. 8 2005 (27. oktober)


Handel m. kreaturer – tvistigheder og erstatning.

Bestilling af kalendere og kuglepenne.

Dansk-tysk kvalitetsaftale (QS)

 

Nr. 9 2005 (18. november)


Dansk-tysk kvalitetsaftale (QS)

EU-landbrugsrejse til Brüssel.

Ny struktur i kødsektoren.

Import af oksekød stærkt stigende

 

Nr. 10 2005 (18. december)


Handel m. kreaturer – tvistigheder og erstatning.

Fælles kalvenotering fra 1. jan. 2006.

Præmieordning for handyr i 2006.

SamMarks generalforsamling.

 

Nyhedsbreve fra 2004

Nr. 12 ( 22. december )


Handyrpræmier i 2005.

Danske svin accepteret af det tyske QS-system.

Eksport af levende svin boomer.

 

Nr. 11 ( 27. november )                    


EU-registrering af samhandel m. lev. dyr (TRACES).

Transport af dyr i forb. m. fødsel.

Nye regler for transport af dyr i EU.

 

Nr. 10 ( 5. november )                     


Markedet i 3. kvartal (kvæg).

Thisted Marked i nyt regi.

 

Nr. 9 ( 24. august )                   


Studietur til gdr. Boye Pedersen, Arden, og Hadsund Kreaturslagteri.

 

Nr. 8 ( 7. august )                      


Lukning af NV-OX.

Kvægbestanden.

 

Nr. 7 ( 23. juli )                     


Bekendtgørelse om transport af dyr (korrektion).

Ruteplaner.

 

Nr. 6 ( 19. juli )                   


NV-OX er lukket.

Bekendtgørelse om transport af dyr.

 

Nr. 5 (15. juni )                     


Dobbelt rampesyn.

Betaling for ruteplaner.

Deltagelse på dyrskuer.

 

Nr. 4 ( 27. maj )                     


Svinepest – øvelse i 3 dage.

Markedstilførsler og slagtninger i 1. kvartal.

Handyrpræmie – overgangsordning 2004/2005.

 

Nr. 3 ( 20. april )                    


CHR-omsætningsregisteret for svin skal kontrolleres.

Markedsmøde (praktisk, adm.).

 

Nr. 2 ( 25. marts )                 


Dyrere destruktion.

Forskellige afkoblingsmodeller i EU.

Verdens 10 største svineslagterier.

 

Nr. 1 ( 31. januar )                      


SamMarks generalforsamling.

7/30-dagesregelen.

Nye regler for BVD-kontrol

Nyt sundhedsdokument.


Til forside

Sammark     //    Vilstrup Præstevænge 21, 6100 Haderslev //  25 61 61 14  //  lh@sammark.dk